Allocatie Management

Allocatie Management van meerdere portefeuilles en asset classes.

Optimaliseer, innoveer en monitor uw allocatie management van multi-asset portefeuilles. Door de volledige vrijheid in calculatieregels past de Allocatie Management module binnen iedere strategie die u wenst. Nu en in de toekomst.

Meer tijd besteden aan waarde toevoegende activiteiten.

Uw portefeuillemanagers hebben meer tijd voor analyse, het uitwerken van scenario’s en het genereren van allocatievoorstellen. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over het onderhoud of de veiligheid van het systeem. Laat portefeuillemanagers weer doen waar ze het beste in zijn, beleggen.

 • Asset allocatie volgens afgesproken mandaat

  Alloceer met de zekerheid en controle dat u altijd in lijn acteert met het mandaat van uw klant(en).
 • Volledige vrijheid in calculatieregels

  Implementeer veilig en robuust alle denkbare allocatie strategieën.
 • Traceer uitkomsten tot de bron

  Deel alle stappen uit de besluitvorming met collega’s van onder meer risk en compliance.
 • Complete audit trail en autorisatie mogelijkheden

  Leg beslissingen en procesgang vast in een audit trail, met de toepassing van een autorisatiematrix.
Screenshot van Square's interface waar de uitgebreide calculatieregels van een demo klant getoond worden.

Eigen calculatieregels creëren

Portefeuillemanagers zitten zelf aan de knoppen binnen de veilige en robuuste Square omgeving. Met de gebruiksvriendelijke Square programmeertaal kunnen zij eenvoudig de Allocatie Management module inrichten naar eigen inzicht en ervaring. Dit creëert eindeloze mogelijkheden voor innovatieve allocatie management strategieën.
Screenshot van Square's interface waar de gevisualiseerde portefeuille verdeling van een demo klant getoond worden.

Tactische Asset Allocatie

Ook tactische asset allocatie is mogelijk met VI Company Square. Zie direct hoe de wijziging invloed heeft op de totale allocatie en wie deze beslissing heeft genomen. Vanuit toezichtperspectief is het vastleggen van een toelichting nodig bij een tactische afwijking. Uiteraard faciliteert VI Company Square dit feilloos.
Screenshot van Square's interface waar het vrij in te vullen mandaat van een demo klant getoond worden.

Alloceer altijd volgens mandaat

VI Company Square houdt alle mandaten bij van uw klanten inclusief de revisies hierin. Zodoende zal het allocatie proces altijd aansluiten bij het actuele, goedgekeurde mandaat. Bij iedere aanpassing is na te gaan welk mandaat is gebruikt, wat de rekenregels zijn en wie, wanneer, welke tactische aanpassingen heeft uitgevoerd. En dit volledig transparant en traceerbaar.
Screenshot van Square's interface waar de meest recente data import van een demo klant getoond worden.

Verbindt met iedere beleggingsadministratie

VI Company Square verbindt met de meest gebruikte portefeuille administratiesystemen, zoals Simcorp Dimension, MultiFonds en HiPortfolio en gebruikt altijd actuele portefeuilledata. Back testen en het genereren van scenario’s behoort ook tot de mogelijkheden. Dit bijvoorbeeld met data uit het verleden en de calculatieregels van de toekomst. Hierbij ligt altijd vast welke portefeuilledata is gebruikt om de allocatie uit te voeren.
Voorbeeld code van de API.

Volledige controle over uw data

Volledige controle over uw data: de berekeningen en uitkomsten kunnen worden gekoppeld met tools zoals Power BI, Tableau of uw eigen custom Python scripts. Dit is mogelijk via een veilige, traceerbare Rest-API.
Screenshot van Square's inlog pagina.

Inloggen met bestaande accounts

VI Company Square gebruikt de meest gebruiksvriendelijke manier van authentiseren die beschikbaar is. Bijvoorbeeld centraal vanuit de organisatie geregelde Active Directory. Daarbij biedt VI Company Square een autorisatiematrix, waardoor specifieke gebruikers in de organisatie bijvoorbeeld alleen leesrechten hebben en niet zelf een nieuwe asset allocatie kunnen voorstellen.
Door een samenwerking met VI Company aan te gaan bij het ontwikkelen van VI Company Square, is PGGM in staat gesteld de kwaliteit van haar portefeuille beheer verder te verhogen en efficiënter uit te voeren.
Avatar Uri Soetendorp
Head of Client Portfolio Analysis & Management (PGGM)
Monitor allocaties in uw klantportefeuilles, genereer scenario’s én alloceer zorgvuldig.

Het resultaat: meer controle over de assets under management.

 • Mitigeer uw operationele risico’s door bedrijfskritische processen onder te brengen in één robuust en veilig systeem.
 • Vergroot uw strategische kracht met een solide systeem dat de flexibiliteit biedt om uw eigen allocatiemethodes en portefeuillemanagementproces te ondersteunen.
 • Versterk uw portefeuille- en risicomanagers doordat zij minder tijd hoeven te besteden aan operationele processen en zo meer ruimte hebben voor analyse.
 • Optimaliseer uw risicocontrole en -analyse dankzij centraal zicht op besluitvorming, snellere foutdetectie en toegenomen kwaliteit van de analyses.

Zet uw medewerkers in hun kracht.

Marktbewegingen of een strategische beleidsaanpassing vereisen doortastend en doelmatig portefeuillemanagement. U wilt snel, gecontroleerd én goed geïnformeerd kunnen handelen. Van uw portefeuillemanagers verwacht u een gedegen analyse en snelle presentatie van de relevante scenario’s. Uw risk managers zijn gebaat bij inzicht en controle. VI Company Square faciliteert dit alles.

Portefeuillemanagers

Eindelijk een efficiënt alternatief.

VI Company Square is ontwikkeld voor en door de front-office van institutionele vermogensbeheerders.

Neem de tijd voor analyses en maak de juiste keuzes.

Portefeuillemanagers testen in alle rust verschillende scenario’s, stuk voor stuk gebaseerd op actuele data van integrale klantportefeuilles.

 • Efficiënt

  Minder mail, chats en telefoontjes om te zorgen voor voortgang in het proces.
 • Toegankelijk

  VI Company Square werkt op ieder apparaat ongeacht de schermgrootte.
 • Productief

  Minder tijd nodig voor processen, meer ruimte voor analyses.
 • Modulair

  VI Company Square is ontworpen om te verbinden met iedere gangbare beleggingsadministratie.

Risk Managers

Meer tijd voor risicoanalyses.

Model risico’s worden gemitigeerd en het allocatieproces gaat altijd volgens goedgekeurde calculatieregels. Meer tijd voor relevante risicoanalyses.

Houd controle.

Bekijk en analyseer in één klik het door de portefeuillemanager geselecteerde scenario.

 • Tooling

  Geen secundaire tooling voor controle nodig.
 • Veilig

  VI Company Square voldoet aan de hoogste standaarden van IT-veiligheid.
 • Audit trail

  Snel en duidelijk inzicht in wie, wat, wanneer uitgevoerd en besloten heeft.
 • Controle

  Goedkeuringen en traceerbaarheid eenvoudig op orde.